Kalstveit & Vik as er, og skal framleis vera eit av del leiande foretak i indre del av Haugalandet, som tilbyr alle typar Byggmestertenester.
Faglig bistand er vår styrke
.

TRADISJON I SOLID HANDVERK.
Kontakt Kalstveit & Vik as for tilbud på handtverktenester.